Tuszyn Las, 15 października 2017r.

 

Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN

 

Dnia 15 października w Hotelu Grzegorzewski w miejscowości Tuszyn Las k/Łodzi, odbyło się spotkanie Sekcji Badań Operacyjnych w Komitecie Statystyki i Ekonometrii PAN. W posiedzeniu brali udział członkowie sekcji:

  • Prof. dr hab. Jan Gajda, Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego,
  • Prof. dr hab. Krzysztof Piasecki, Katedra Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
  • Prof. dr hab. Józef Stawicki, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - przewodniczący Sekcji,

oraz dr hab. Bogumił Kamiński, prof. nadzw. SGH, reprezentujący Prof. dr hab. Tomasza Szapiro, ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także 12 współpracowników sekcji.

Zebranie rozpoczął prof. T. Trzaskalik prosząc o opinie na temat nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. W dyskusji wzięli udział prof. S. Grzesiak oraz prof. K. Piasecki, zwracając uwagę na nowe zasady wyboru władz uczelni. Dyskutanci zwrócili także uwagę na nowy system kształcenia młodych kadr, w którym doktoraty nadawał będzie senat uczelni. W tym samym temacie zwrócono uwagę na instytucję niejawnych recenzentów. Profesor T. Trzaskalik  przypomniał, iż taka instytucja istniała już w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Profesor J. Stawicki poruszył temat zrzeczenia się przez PAN patronatu nad czasopismem Przegląd Statystyczny. Profesor J. Gajda zaproponował utworzenie konsorcjum uczelni, które przejęłyby patronat nad czasopismem. Powinny to być uczelnie ekonomiczne oraz uniwersytety posiadające wydziały ekonomiczne. Profesor J. Stawicki zwrócił w tym kontekście uwagę na nieustalony status prawny czasopisma po decyzji PAN.

Profesor K. Piasecki przedstawił sprawę strony WWW Sekcji BO w KSiE PAN, za którą ośrodek poznański jest odpowiedzialny. Poprosił o przesyłanie materiałów, które mogły by być na niej umieszczone. Zaproponował by były to linki do katedr lub informacje o publikacjach na liście filadelfijskiej. Zaproponowano także by umieszczać na stronie protokoły ze spotkań sekcji.

Na koniec spotkania prof. B. Kamiński zaprosił do składania prac do czasopisma Networks, w którym jest  redaktorem specjalnego wydania dotyczącego optymalizacji
w logistyce, po czym prof. T. Trzaskalik zakończył zebranie sekcji.


Protokołował: dr hab. inż. Krzysztof S. Targiel
Zatwierdził: Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik - przewodniczący Sekcji