W dniach 16-18.10.2016 Katedra Badań Operacyjnych organizuje XXV Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Prof. Władysława Bukietyńskiego. „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2016”. Tematyka i formuła Konferencji nawiązują do własnej wieloletniej tradycji głoszącej, że MZBO ma służyć formowaniu terminatorów i czeladników nauki sięgających po mistrzostwo w badaniach operacyjnych.

Uczestników konferencji zapraszamy do wygłoszenia referatów poświęconych następującej tematyce:

 • algorytmy ewolucyjne i mrówkowe, sieci neuronowe,
 • algorytmy programowania matematycznego,
 • analiza ryzyka decyzyjnego,
 • badania operacyjne w logistyce,
 • badania operacyjne w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym,
 • badania operacyjne w zarządzaniu zapasami,
 • metody heurystyczne,
 • metody wielokryterialne,
 • optymalizacja w bankowości i ubezpieczeniach,
 • optymalizacja w e-biznesie,
 • optymalizacja na rynkach finansowych i w działalności inwestycyjnej,
 • systemy rozmyte,
 • zarządzanie projektami,
 • zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie i ekonomii.

Uczestnicy Konferencji będą obradować pod honorowym patronatem JM Rektora UEP, prof. dr hab. Mariana Goryni. Konferencja jest włączona w obchody Jubileuszu 90-lecia istnienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Piękny jubileusz naszej Uczelni nie jest jedynym jubileuszem towarzyszącym MZBO’2016. Bieżący rok rokiem jubileuszu 35-lecia Konferencji. Jest to także rok jubileuszu 25-lecia Katedry Badań Operacyjnych.

Konferencja nasza dodatkowo odbywać się będzie w 1050 rocznicę Chrztu Polski. Z tego powodu uczestnicy Konferencji obradować będą w Pałacu Czerniejewskim leżącym nieopodal kolebki naszej państwowości - Ostrowa Lednickiego.

Wszystkie szczegółowe informacje o Konferencji są dostępne na stronie internetowej http://kbo.ue.poznan.pl/mzbo2016

Zachęcając do zainteresowania i uczestnictwa w Konferencji pozostaję z wyrazami szacunku.

 

W imieniu organizatorów

 

Krzysztof Maciej Piasecki